Happening Now

Check back here regularly to learn about the latest projects and news for our organization.

Container of Aid for ATO in June

A container has arrived in Ukraine with urgently need rehabilitation equipment for those who were wounded in the ATO (Anti-terrorist Operations) zone.
 
The doctors --- rehabilitation specialists from the military hospital in Kharkiv, from the National Guard rehabilitation center in Poltava oblast's town of Novi Sanzhary, and from the oblast's Mechnikov clinical hospital in Dnipropetrovsk --- will be able to restore many combat participants to good health.
 
At the present time, the cargo is under control of Customs until it gets recognized as humanitarian assistance by the Humanitarian Assistance Commission of the Ministry of Social Policy.
 
---------------
 

В Україну прибув контейнер з дуже потрібним для поранених в зоні АТО реабілітаційним обладнанням. 

 

Лікарі - реабілітологи  з військового шпиталю у м. Харкові, з реабілітаційного центру Нацгвардіі  у Нових Санжарах Полтавської обл., та з обласної  клінічної лікарні  ім . Мечнікова в Дніпропетровську зможуть повернути здоров'я багатьом учасникам бойових дій. 
 
На даний час вантаж знаходиться під митним контролем до визнання його Комісією з гуманітарної допомоги  при Міністерстві соціальної політики  гуманітарною допомогою

Громада Йонкерсу згуртувалася для допомоги українським воякам і біженцям

Весна дає нагоду почистити, упорядкувати беладдя та зорганізуватися. Коли я почала цю роботу, побачила що маю додаткове інвалідне крісло, ходунки („вокер”) та багато інших речей які вже не потребувала. Відразу це нагадало мені зображення поранених українських вояків, котрим війна змінила життя навіки. Я подумала про всіх тих родин, котрі втратили все через російську інвазію східньої України.

Я сконтактувалася із ЗУАДК – рганізацієпю яка реґулярно висилає гуманітарну допомогу Україні – і запитала чи вони приймуть ці речі як даток. Відповідь була ентузіястична „так” — так довго як було б досить речей щоб варто було вислати „вен” до Йонкерсу.

Прохання за датками було подано в бюлетені української католицької церкви св. Михаїла, у Федеральній Кредитовій Кооперативі СУМА, а також на Фейсбук сторінці Спілки Української Молоді та в елекртонній пошті індивідуальним особам. Громада Йонкерсу та околиці відгукнулася величезною підтримкою. Великою насолодою було почути від багатьох людей, котрі зложили даток знаючи що вони допомагають у корисному ділі. Між багатьми подарованими зібраними речами були: шпитальне ліжко, 10 інвалідних крісел і

перекладних стільців, 12 ходунків, стільці на душ, портативні туалети, палиці, милиці, поруччя для ліжка, медичні, шкільні й канцелярійні приладдя, а також багато пачок і торбів одежі, постелі, коців, і т. п.

Три чоловіки від ЗУАДК-у заладували вантажне авто по вінець датками, які будуть вислані до багатьох потребуючих місцевостей України. Вони були дуже вдячі й зазначили, що існує дійсна потреба на цього роду гуманітарну допомогу.

Ця подія була описана у статті Ерні Ґарсія на інтернетній сторінці газети „Джорнал Нюз” 27 квітня цього року; він перевів інтерв’ю з Оксаною Кулинич, організаторкою цієї акції, і Мотрею Бойко-Вотерс від ЗУАДК-у.

 

Статтю і відео можна побачити на веб-сторінці: http://lohud.us/2sBx0F4.

 

Щира подяка за їхні щедрі датки родинам: Бундзяк, Коген, Деметроповлос, Гулінський, Кащак, Кіцюк, Коваль, Кулинич, Прибила, Руденський-Сілвер, Смит, Сорока-Волф, Сирко-Еспосіто, Шкафаровський Петро, і Шкафаровський Павло. Оксана Кіцюк-Кулинич є довголітньою активісткою української громади.

За дальшими інформаціями, можна телефонувати до неї на ч. 914-965- 6467 або писати на електронну адресу okul17@aol.com.

Yonkers community rallies with donations for wounded Ukrainian soldiers and refugees

Springtime is a chance to clean, declutter and organize. After starting this task, I realized that I had an extra wheelchair, walker as well as many other items I no longer needed. It immediately brought to mind the images of the wounded Ukrainian soldiers whose lives were forever changed by the war. I thought of the many families who had lost everything with the Russian invasion of eastern Ukraine.

I contacted UUARC in Philadelphia, an organization that regularly ships humanitarian aid to Ukraine, and asked if they would accept these items as donations. They replied with an enthusiastic “Yes”, as long as there were enough things to make it worth their while to send a van to Yonkers, New York.

A request for donations was put into St. Michael’s Ukrainian Catholic Church bulletin, the SUMA Federal Credit Union as well as the Ukrainian American Youth Organization facebook page and emails sent to individuals. The Yonkers community and surrounding areas responded with overwhelming support. It was very gratifying to hear from the many individuals who donated and felt that they were giving to this worthy cause. Among the many items that were collected were a hospital bed, ten wheelchairs and transfer chairs, twelve walkers, shower chairs, portable toilets, canes, crutches, bed rails, medical, school and office supplies as well as many boxes and bags of clothing, linens, blankets etc.

A truck, loaded by three men from UUARC, was filled to capacity with the donations which will be shipped to the many needy areas in Ukraine. They were so grateful and indicated that there is a real need for this type of humanitarian assistance.

The event was reported in the online edition of the Journal News on April 27, 2017 by Ernie Garcia who interviewed Oksana Kulynych, the organizer of the donation drive and Motrja Bojko-Watters from UUARC.

 

Please go here to view the full story and view the video.

 

Thank you to the following families for their generous donations: Bundziak, Cohen, Demetropoulos, Hulinsky, Kaszczak, Kiciuk, Kowal, Kulynych, Mikula, Prybyla, Rudensky-Silver, Smith, Soroka-Wolf, Syrko-Esposito, Szkafarowsky Peter, Szkafarowsky Pawlo.

Oksana Kiciuk- Kulynych is a longtime activist in the Ukrainian community. For more information contact her at (914) 965-6467 or okul17@aol.com

Children Living in Ukrainian War Zone Receive Treats for Christmas

UUARC purchased candy for children living in the war-torn Gray Zone at Christmas as a party of the Christmas Joy Program. Ukrainian ATO soldiers helped distribute in schools.

Помер Святослав Караванский (Sviatoslav Karavansky) 1920-2016

Ділимося сумною вісткою, що в суботу 17 грудня 2016 року в лікарні в Бальтіморі МД помер довголітний дисидент Святослав Караванський.

 

​Пожертви в пам’ять Покійного можна складати на ЗУАДК – похороні кошти, або на  ЗУАДК - українське військо.

UUARC

1206 Cottman Ave.

Philadelphia, PA. 19111

 

Sviatoslav Karavansky, a long time dissident died Saturday, December 17, 2016. Karavansky was imprisoned for political reasons in the Soviet Union from 1945 to 1960 and from 1965 to September 1979.

 

Donations in Karavansky's memory can be made to UUARC. Please make payments online by clicking here or send a check made payable to "UUARC" to our home office.

UUARC

1206 Cottman Ave.

Philadelphia, PA 19111

UUARC Holds General Meeting/Відбулися Загальні Збори ЗУАДК-у

The 23rd General Meeting of the United Ukrainian American Relief Committee (UUARC) took place November 5 in the Home Office in Philadelphia. The meeting was chaired by Borys Pawluk, and Ulana Prociuk was the secretary. UUARC President Dr. Larissa Kyj delivered a report including the aid that was provided during and after the Revolution of Dignity, as well as assistance to the Armed Forces of Ukraine. During the Maidan uprisings, UUARC purchased or transferred a total of $375,000 in humanitarian aid. Later, $1,000 was provided by the Ukrainian American community to each family of the perished heroes of the “Heavenly Hundred” who were killed during the Maidan protests. From 2013 until June 2016, UUARC shipped 16 40-foot containers to Ukraine, containing medical equipment, two ambulances, rehabilitative equipment, clothing, and other aid. The front-line troops in Ukraine receive thousands of units of “QuikClot” hemostatic agents, “Olaes” trauma bandages, wound-stitching material, warm clothing, socks, boots, warmers, radio transmitters, body vests, etc.

Reports were also delivered by Secretary Ulana Prociuk and Treasurer Vasyl Litkevich, and by Luba Siletsky Head of the Relief Consulting Committee. Siletsky noted the significant increase in the number of requests for financial aid that UUARC receives. The Relief Consulting Committee received 793 requests for assistance over the last three years; 670 of these were approved for a total of $201,000 in humanitarian aid.

 

Go here to view who was elected to the Executive Board and Board of Directors for November 2016 - October 2019.

 

To read the full recollection of the annual meeting in English or Ukrainian, please click on the PDF documents below.

UUARC Holds General Meeting - Full Repor[...]
Adobe Acrobat document [84.2 KB]

Support UUARC by shopping at AmazonSmile

On your first visit to AmazonSmile (smile.amazon.com), you are prompted to select a charitable organization from a list of eligible organizations. Please select "United Ukrainian American Relief Committee, Inc." and each time you make a purchase via Amazon, Amazon will make a donation to UUARC.

You shop. Amazon gives.

 

Підтримуйте ЗУАДК коли робите закупи через інтернет на „AmazonSmile”

Коли вперше відвідаєте веб-сторінку „AmazonSmile” (smile.amazon.com), матимете до вибору яку добродійну організацію підтримати зі списка прийнятних організацій. Просимо вибрати „United Ukrainian American Relief Committee” і тоді, кожного разу коли закупите щось через „Amazon”, вони дадуть даток на ЗУАДК.

Ви купуєте, а „Amazon” дарує.

The first group of children who went to Camp Opilla

This summer, UUARC sponsored a trip to Camp Opilla for children and their guardians from Lugansk oblast (of the cities/villages of Schastja, Trokhizbenka, Krymske, which are constantly under gun fire) who were able to sleep quietly and greatly appreciate the thoughtfulness and caring of Ukrainian people.

 

How the Ukrainian-American Diaspora is Helping Their Homeland

Voice of America video"From cultural programs to the rehabilitation of soldiers of the Anti-Terrorist Operations - how the Ukrainian Diaspora of the United States of America are helping their Homeland."

 

Відео Голос Америки - "Від культурних програм до реабілітації воїнів АТО - як українці США допомогають своїй Батьківщині 

UUARC Awarded by President Petro Poroshenko

On 22 August 2016 during a commemorative event titled “Ukrainians of the world – for Ukraine” at the National Opera in Kyiv, Ukraine, the President of Ukraine Petro Poroshenko expressed sincere gratitude to 70 representatives of the Ukrainian Diaspora from 35 countries for their support for Ukraine. On the occasion of the 25th Anniversary of Ukrainian Independence, Poroshenko presented a prestigious national award, noting that these members of the Ukrainian Diaspora represent millions of Ukrainians throughout the whole world, who while being active members of their own national political groups, are also actively working on behalf of their historical fatherland, Ukraine. Among those who were awarded is Dr. Larissa Lozynsky-Kyj, president of UUARC. 

Troops in Luhansk Receive Combat Application Tourniquets

UUARC provided the Ukrainian army stationed on the frontline in Luhansk with desperately needed combat application tourniquets. May God watch over all protectors of Ukraine and thank you to all of UUARC’s donors who helped these soldiers receive the tourniquets.

 

Турнікети від ЗУАДКу отримали військові в населеному  пункті Станиця Луганська.Станиця Луганська-це лінія зіткнення. Хай Бог береже життя захисників Украіни, а жертводавцям ЗУАДКу хай дарує многії і благі літа.

Adopt a Wounded Ukrainian Soldier Program receives a list of more casualties - your help is still needed.

As the tragic and violent conflict in Ukraine continues, many have died and many have suffered devastating injuries. To show support and offer help to the injured and wounded, UUARC initiated a program, Adopt a Ukrainian Wounded Soldier. This program began October 2014, and is spearheaded by Nila Pawluk and Chrystia Senyk, members of the Executive Board of UUARC.

 

“The response has been truly gratifying and we sincerely thank all the sponsors for their financial support,” Pawluk said.

 

This program has benefited over 400 soldiers who struggle daily with their debilitating injuries.

 

We have received a new list of casualties; therefore your help is still needed.

 

Again, we sincerely thank you for the overwhelming response and support.

 

- Adopt a Ukrainian Wounded Soldier Program Committee

Food Drive for Ukraine

Since January 2015, 1.5 – 2 tons of non-perishable food items have been collected, shipped to Kyiv through UUARC, and distributed to those living in Eastern Ukraine.

 

You can drop off your donations at collection sites in the Philadelphia area: Ukrainian Educational & Cultural Center and The Ukrainian League of Philadelphia.